Dornova metoda pro psy

Dornova metoda je jemná manuální terapie, prováděná v dynamice svalového aparátu. To se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta.Tímto pohybem se obchází svalová ochrana a je možná volná manipulace s klouby, kostmi a obratli. Navrácením kostí a kloubů na fyziologické místo se vyrovnává celková statika a dynamika. Nejedná se o masáž, ale o osteopatickou metodu.

DM je bezpečná terapie a zvířaty je velmi dobře přijímána.


I v případě Dornovy metody platí, že prevence je lepší než léčba. Pravidelné kontroly zavčasu odhalí a řeší případný posun na kostře psa a brání tak vzniku celé kaskády kompenzačních změn, které mohou vést k potížím nejen s pohybovým aparátem. Preventivní ošetření nám také umožní se snáze vypořádat s jednostranným přetěžováním psího těla při konkrétních psích sportech či nárazy, pády a karamboly běžného života.

Průběh terapie Dornovy metody u psů

V prvních několika minutách se seznámím jak s Vámi, i s Vaším pejskem. Promluvíme si o důvodu Vaší návštěvy a "historii pohybového aparátu" Vašeho psa. Společně založíme a vyplníme kartu ošetření dornovou metodou a promluvíme si o kontraindikovaných stavech a následně Vám nastíním průběh terapie.

Vy samotní budete neméně důležitou součástí terapie Vašeho psa, proto si promluvíme o tom, jak budeme spolupracovat tak, aby byla terapie pro všechny tři strany co nejplynulejší a nejkomfortnější. Chci, abyste v průběhu terapie věděli, co se s Vaším psem děje a byli její aktivní součástí.

Délka samotného ošetření psa dornovou metodou je individuální záležitostí a pohybuje se od 60 do 90 minut.